Support
กระเป๋าอิศรา ISRABAG
02-5181195,029174669/ 0850716869 /080 066 4999 /0615240075
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แสงสว่างบังความจริง ดวงอาทิตย์ดวงเดียว

วันที่: 18-10-2012

                                   * * แสงสว่างบังความจริง**

               เราถูกจำกัดด้วยดวงอาทิตย์ดวงเดียว

          เราเห็นเพราะมีดวงอาทิตย์  ทุกวันนี้เรา เห็นสี 7 สี

ถ้าเกิดมีแสงสว่างอื่นมาช่วยให้เห็นมากสีขึ้น เราจะเห็นเป็นอย่างไร

          ถ้ามีดวงอาทิตย์อีกดวง เราจะเห็นอย่างไร         

             ในความมืด ไม่มีแสงสว่าง เราไม่รู้ว่าสีอะไร

    ** สีจากแสงไฟ ** สีจากดวงอาทิตย์ ** ก็ไม่เหมือนกัน**

         ** แสงสว่างหนึ่ง ให้ความจริงอย่างหนึ่ง  **

** แสงหนึ่งทำให้เห็นเป็น อื่นไป นี่คือ แสงสว่างบังความจริง**

 รับสั่ง ผลิต/จำหน่าย  *กระเป๋าทุกประเภท 0850716869*

**อุปกรณ์เครื่องเสียง 0800907666 +0615240075**

***เม็ดพลาสติก รีไซด์เคิล เอสอาร์พลาสติก2559  0819325437***

****อาหารสร้างสมดุลย์ (MLV) *0830906235/0800664888****

***กฎหมายและบัญชี B&A++0850716869

***พื้นที่สำนักงานให้เช่า**อินทรีย์ลานนาสินค้าชุมชน**จักรยานไฟฟ้าสินค้าใหม่** 0800664888

                         

  สำนักงานบริหารทั่วไป โทร   025181195 / 029174669 

                   ฝ่ายบริหารเว็ปไซด์ 0800664888 (คุณจินดา)