Support
กระเป๋าอิศรา ISRABAG
02-5181195,029174669/ 0850716869 /080 066 4999 /0615240075
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ไพล พืชสมุนไพร ที่ คนไทย ใช้ตั้งแต่แรกเกิด

วันที่: 09-09-2012

                 

                     ไพล พืชสมุนไพร ที่ใช้ตั้งแต่แรกเกิด   

 

  ไพลคือ ต้นไม้ ที่ คนไทย ใช้มาช้านาน โดยเฉพาะหญิงคลอดลูก จะต้องใช้ในการต้มกินต้มอาบ เป็นเวลา 1 เดือน เขาเรียกกันว่า อยู่เดือน

                  ซึ่งในตำรายาไทย:ระบุไว้ว่า

                       เหง้าไพล มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1 ขับโลหิตร้ายทั้งหลายให้ตกเสีย ขับระดูสตรี แก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม ขับลมในลำไส้ ขับระดู

 2ไล่แมลง 3 แก้จุกเสียด 4รักษาโรคเหน็บชา 5 แก้ปวดท้อง 6บิดเป็นมูกเลือด 7ช่วยสมานแผล

8สมานลำไส้ 9แก้ลำไส้อักเสบ 10แก้มุตกิดระดูขาว11ขับลม 12แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 13แก้ปวดท้อง

14แก้ท้องผูก 15แก้อาเจียน 16แก้ปวดฟัน 17เป็นยารักษาหืด 18แก้เคล็ดขัดยอก 19ข้อเท้าแพลง

20แก้โรคผิวหนัง 21แก้ฝี 22ทาเคลือบแผลป้องกันการติดเชื้อ 23ดูดหนอง 24สมานแผล

25แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 26เป็นยาชาเฉพาะที่ 27ใช้ป้องกันเล็บถอด

28ใช้ต้มน้ำอาบหลังคลอด รักษาอาการปวดเมื่อย  เคล็ดขัดยอก  ฟกช้ำ  ลดอาการอักเสบ  บวม เส้นตึง เมื่อยขบ เหน็บชา และลดอาการปวด  มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ สมานแผล หรือต้มน้ำสมุนไพรอาบ

29 เป็นส่วนประกอบในยาประคบ ถูนวดตัว บำรุงผิวพรรณ

ราก แก้โรคอันบังเกิดแต่โลหิตอันออกทางปากและจมูก ขับโลหิต แก้อาเจียนเป็นโลหิต

แก้ปวดท้อง ช่วยทำให้ประจำเดือนมาปกติ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ท้องผูก แก้โรคผิวหนัง แก้เคล็ดขัดยอก

                                                  

 มีความสุข และมีความทุกข์  คือเวทนาเท่ากัน

                 *สุขเวทนา   แสวงหาความสุขเพลิดเพลิน*

                                   * ทุกข์เวทนา แสวงหาทางพ้นจากทุกข์*

                             ทุกข์เท่ากัน ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือ

               ต้องรู้ว่า สรรพสิ่ง ไม่มี  รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล

                           *รู้ว่าไม่ใช่ตัวตน ย่อมเป็นผู้ละเอียด* 

         *ไม่อาลัยอาวรณ์  กับสิ่งที่ดับไป * * ไม่มีเยื่อใยกับขณะที่ปรากฏ*

                 * ระลึกรู้บ่อย ๆ จนเป็นปกติ*ไว้เสมอ*

                                                             ** **       **          **              **                **             **

 รับสั่ง ผลิต/จำหน่าย  *กระเป๋าทุกประเภท 0850716869*

**อุปกรณ์เครื่องเสียง 0800907666 +0615240075**

***เม็ดพลาสติก รีไซด์เคิล เอสอาร์พลาสติก2559  0819325437***

****อาหารสร้างสมดุลย์ (MLV) *0830906235/0800664888****

***กฎหมายและบัญชี B&A++0850716869

***พื้นที่สำนักงานให้เช่า**อินทรีย์ลานนาสินค้าชุมชน**จักรยานไฟฟ้าสินค้าใหม่** 0800664888

                         

  สำนักงานบริหารทั่วไป โทร   025181195 / 029174669 

                   ฝ่ายบริหารเว็ปไซด์ 0800664888 (คุณจินดา)