Support
กระเป๋าอิศรา ISRABAG
02-5181195,029174669/ 0850716869 /080 066 4999 /0615240075
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ในชีวิต ทุกขณะ เรียกว่าปฏิบัติธรรม

วันที่: 03-08-2012

          การฝึก สติปัฏฐาน  ทำได้ทุกขณะ ทุกสถานที่

ไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นที่นี่  ไปนั่งเอาทุกข์มาทับถมตนเองให้เมื่อย ทรมานอะไรเลย

          การเจริญสติ ทำได้ด้วยการพิจารณากายในกาย   

กายคือธาตุทั้ง 4 มารวมกัน เป็นกลุ่ม ทำให้เข้าใจผิด ว่า เป็นสัตว์ เป็นบุคคล

พิจารณากายในกายคือ เห็นขน เล็บ ฟัน หนัง  ไม่ใช่เป็นตัวตน

          ไม่ต้องฝืน ความจริงที่ปรากฏให้เห็น  เห็นเมื่อไหร่ก็เป็นธัมมะ

 ก็ระลึกรู้สิ่งที่เห็นตามความเป็นจริง ไม่ต้องไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ 

        จนเกิดการทรมานมาก เมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ

           การปฏิบัติธัมมะ คือ ปกติธรรมดา ไปไหนทำอะไร มีเหตุปัจจัย

พิจารณาว่ามี โลภะ ก็ให้มี สติระลึกรู้  รู้รูป รู้นาม สืบต่อไปเรื่อย ๆ

         เปรียบเหมือน แยกตัวคน ออกเป็นส่วน หนัง เนื้อ 

เกิดขึ้น ดับไป ของนาม รูป เกิดขึ้นทุกขณะ ตามปกติ

          การศึกษาธัมมะ เป็นอิสระ ไม่ต้องการอะไร เกิดขึ้นเมื่อใด บรรลุอะไร

ไม่ต้องเจาะจง ของความต้องการ

         การเดินทางไปปฏิบัติธรรม เพื่อนามนั้น รูปนี้ จ้องปฏิบัติ ไม่ให้ลุกไปที่ไหนเลย

ให้อยู่ที่สถานที่นั้นที่นี้  ไปสถานที่อื่น ธรรมไม่เกิด เข่นนี้เป็นต้น

         การที่ ไม่ให้ไปไหนเลย  เป็นการบังคับก็ไม่ใช่ธัมมะ

 

 ไม่ต้องไปสร้าง อย่าให้อะไรมีติดมาข้อง รู้ไม่ได้ ทำไม่ได้ 

           ไม่ต้องไปแสวงหา รูปนามเนือง ๆ

                   การมีของจริงที่ปรากฏให้ระลึกได้ 

         นี่คือบทสรุปความรู้ จากการฟังธรรมที่พุทธองค์ค้นพบ

     ในทางปฏิบัติแล้วกำลังพยายามให้รู้ระลึกได้ บ่อย ๆ

           ตาม สภาวธรรม ที่เกิด และดับไป ก็รู้ได้เฉพาะตัว

      ไม่มีใครรู้ สภาวะจิตของใครได้ 

                ไม่มีใครบังคับได้ว่าจะต้องบรรลุถึงขั้นใด..

 

     แล้วสิ่งที่พากันทำอยู่ คือนั่งหลับตา ปวดเมื่อย

 

เลือกสถานที่ สร้างสรร ตบแต่ง เรียกว่า ปราณีต

 

ถวายโน่นได้นี่ คืออะไร ? นี่เรียกว่าอะไรกัน  หรือทางลัดยังมีอีก? 

                 

    ธัมมะคือทุกสิ่งที่มีอยู่จริง มีอยู่มาก่อน ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

พระพุทธเจ้านับถือธัมมะ  พระพุทธเจ้าท่านบอกธัมมะ ให้คนปฏิบัติ 

 

 

 

 รับสั่ง ผลิต/จำหน่าย  *กระเป๋าทุกประเภท 0850716869*

**อุปกรณ์เครื่องเสียง 0800907666 +0615240075**

***เม็ดพลาสติก รีไซด์เคิล เอสอาร์พลาสติก2559  0819325437***

****อาหารสร้างสมดุลย์ (MLV) *0830906235/0800664888****

***กฎหมายและบัญชี B&A++0850716869

***พื้นที่สำนักงานให้เช่า**อินทรีย์ลานนาสินค้าชุมชน**จักรยานไฟฟ้าสินค้าใหม่** 0800664888

                         

  สำนักงานบริหารทั่วไป โทร   025181195 / 029174669 

                   ฝ่ายบริหารเว็ปไซด์ 0800664888 (คุณจินดา)