Support
กระเป๋าอิศรา ISRABAG
02-5181195,029174669/ 0850716869 /080 066 4999 /0615240075
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

12 วิธีป้องกันโรคจากน้ำท่วม

วันที่: 22-10-2011

 

ขอเสนอสิ่งดีดี 12 อย่าง ในภาวะน้ำท่วมขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก
คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง (Enterohaemorrhagic E.coli O104)
Wed, 08/06/2554 - 17:47 thanyaporn
1.ขณะนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ห้ามการขนส่งกับประเทศที่มีการระบาดและประเทศในแถบยุโรป สำหรับการเดินทาง มิได้มีการระบุถึง ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไป/กลับ ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีการระบาดและประเทศในแถบยุโรป ขอให้เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และล้างมือบ่อยๆ และหากเกิดอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นเลือด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงให้ทราบ ท่านสามารถรับประทานน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายได้ แต่ไม่ควรรับประทานยาระงับการถ่ายหรือยาปฏิชีวนะเอง เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้

2.รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อนและปรุงสุกใหม่ๆ หรืออุ่นร้อนก่อนรับประทาน เนื่องจากความร้อนที่สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส สามารถทำลายเชื้อได้ สำหรับอาหารค้างมื้อก่อนกินควรอุ่นให้เดือดทั่วถึงก่อนทุกครั้ง ไม่ควรกินอาหารดิบๆ สุกๆ

3. เลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาดและสด ใหม่ ในการประกอบอาหาร

4. ล้างผัก ผลไม้ เพื่อลดสิ่งปนเปื้อน ผัก ผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาด หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ควรนำมาล้างก่อน โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 4.1 ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผักสดหรือผลไม้ออกทิ้ง แกะเป็นกลีบหรือแกะใบออกจากต้นหรือตัดส่วนขอบรอบนอกแล้วแช่น้ำสะอาด นานประมาณ 10 15 นาที

 4.2 ล้างผักด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งและคลี่ใบถู หรือล้างด้วยการเปิดน้ำไหลจากก๊อกแรงพอประมาณให้ไหลผ่านผักสด อย่างน้อย 2 นาที หรือใช้สารละลายอื่นๆในการล้าง เช่น น้ำส้มสายชู , เกลือ เป็นต้น

 5. แยกประกอบอาหารระหว่างวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารชนิดดิบและที่ปรุงสุกแล้ว

 6. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนใช้มือหยิบอาหารป้อนเด็ก และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกครั้ง เนื่องจากแบคทีเรียสามารถติดต่อและผ่านทางอาหารและน้ำ

 7. ภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารและดื่มน้ำ ต้องทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ให้แมลงวันตอม

 8. ใช้ฝาชีครอบอาหารหรือนำใส่ตู้กับข้าวป้องกันแมลงวันตอมอาหาร

 9. เก็บถนอมอาหารไว้ในตู้เย็น ไม่ควรวางทิ้งไว้ข้างนอกนานเกิน 2 ชั่วโมง

 10. ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำต้มสุก น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน และเลือกซื้อน้ำแข็งรับประทานที่ถูกหลักอนามัย

 11. ใช้ฝาปิดถังขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน

 12. ถ่ายอุจจาระในห้องส้วม (กดชักโครก ปิดฝาด้วย เพราะละอองอุจาระเล็ก ๆกระจายได้ทั่วห้องนำ้ เลยครับผม)
 
                               jd 22/10/54

 รับสั่ง ผลิต/จำหน่าย  *กระเป๋าทุกประเภท 0850716869*

**อุปกรณ์เครื่องเสียง 0800907666 +0615240075**

***เม็ดพลาสติก รีไซด์เคิล เอสอาร์พลาสติก2559  0819325437***

****อาหารสร้างสมดุลย์ (MLV) *0830906235/0800664888****

***กฎหมายและบัญชี B&A++0850716869

***พื้นที่สำนักงานให้เช่า**อินทรีย์ลานนาสินค้าชุมชน**จักรยานไฟฟ้าสินค้าใหม่** 0800664888

                         

  สำนักงานบริหารทั่วไป โทร   025181195 / 029174669 

                   ฝ่ายบริหารเว็ปไซด์ 0800664888 (คุณจินดา)